onsdag 27. april 2011

Grupper i Diigo

Etter et par uker tok vi fram Diigo igjen, og vi begynte med å opprette grupper. Vi valgte denne gangen en oppgave som elevene skulle jobbe med i små grupper på 2-3 elever. Det å ha så små grupper gjør at det ikke er lett å være "gratispassasjer " i gruppearbeidet.Elevene fikk en kort opplæring i hvordan man oppretter grupper, og de enkelte elevparene fikk hvert sitt tema innenfor bioteknologi. Også denne gangen hadde vi lærere valgt ut artikler på forhånd. Dette valgte vi både for å spare tid, og for at elevene ikke skulle bruke tid på artikler som er for vanskelige eller ikke relevante i forhold til læreplanen. Det tok ganske lang tid for oss lærere å finne passende artikler til de ulike temaene som f.eks kloning, gentesting, fosterdiagnostikk, syntetisk biologi m.m..


Her er et klipp fra elevens oppgave:


Vi jobber i små grupper med følgende tema og artikler. Dere skal registrere dere som en gruppe i Diigo. Se oppskrift på dette .
Gruppenavnet skal inneholde elevenes navn f.eks perkari.


Dere skal jobbe med artiklene dere får tildelt, bruke Diigo og markere viktige ting og legg inn notater. Det er lurest at der begynner med hver deres artikkel, og så bytter etterpå. Hvis dere legger på notater (sticky note), kan det være lurt å passe på at de bare blir synlige for gruppemedlemmene.


Lage en powerpointpresentasjon og forbered dere på å fortelle resten av klassen om det dere har lest. Dette presenteres for klassen tirsdag 8.feb (ca 5 min pr.gruppe) .Vi ser for oss en nyhetstime med fersk info fra bioteknologiens verden.
Vi kommer også til å gå inn i gruppa og vurdere bruken av diigo
.

Det var artig å oppdage at elevene selv oppdaget nye funksjoner og brukte Diigo på en mer sosial måte enn vi lærere hadde planlagt. Et eksempel på det er diskusjonene i Diigo.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar